Fondacioni Albiz zhvilloi takimin e dytë me temë “Sjella me përgjegjësi ndaj ambientit jetësor”

Fondacioni Albiz zhvilloi takimin e dytë me temë “Sjella me përgjegjësi ndaj ambientit jetësor”, banorët e vendbanimeve Gllumov, Shishovë, Matkë kishin mundësinë që të takohen në tribunën publike, në kuadër të projektit Zhvillimi i turizmit në Saraj dhe Matkë, projekti është i mbështetur nga Banka Botërore, Bashkimi Evropian si dhe ko-financuar nga Komuna e Sarajit, ..

Tribunë publike “Sjellja me përgjegjësi ndaj ambientit jetësor”

Banorët e Komunës së Sarajit kishin mundësinë që të takohen në tribunën publike me temë “SJELLJA ME PËRGJEGJËSI NDAJ AMBIENTIT JETËSOR”, në kuadër të projektit Zhvillimi i turizmit në Saraj dhe Matkë, projekti është i mbështetur nga Banka Botërore, Bashkimi Evropian si dhe ko-financuar nga Komuna e Sarajit, implementuar nga Fondacioni për zhvillimin e arsimit ..

Me sukses u përmbyll projekti – Intershipi studentorë 2019

Fondacioni  për zhvillimin e arsimit dhe kulturës ALBIZ, më 01.08.2019 në hapësirat e Kompanisë Tempo Profil 99, në kuadër të platformës edukative, me sukses e përmbylli projektin “Intershipi studentorë 2019”. Studentë të profileve të ndryshme patën mundësi që ta bëjnë ndërlidhjen mes teorisë që mësojnë në Universitet dhe punës që zbatohet në praktikë. Puna praktike ..

INVITATION TO BID & SCOPE OF WORKS | Mapping, GAP Assessment and Capacity Building | Young Social Innovators and Entrepreneurs

The European Union, Innovation and Media Partnerships for Action, Collaboration and Transformation in the Western Balkans EU-IMPACT-WB Invitation to bid & SCOPE OF WORKS Mapping, GAP Assessment and Capacity Building Young Social Innovators and Entrepreneurs   ABOUT ALBIZ FOUNDATION ALBIZ Foundation is one of the leading non-profit foundations based on social economy model, advancing social ..

INVITATION TO BID & SCOPE OF WORKS | Labour Market Analysis

The European Union, Innovation and Media Partnerships for Action, Collaboration and Transformation in the Western Balkans EU-IMPACT-WB Invitation to bid & SCOPE OF WORKS Labour Market Analysis  ABOUT ALBIZ Foundation ALBIZ Foundation is one of the leading non-profit foundations based on social economy model, advancing social entrepreneurship, particularly to vulnerable groups located. Our mission is ..