Call for Business Grants| Thirrje për grante për biznese| Повик за грантови за бизниси

Call for Business Grants

Foundation for Development of Education and Culture Albiz, the implementing partner of EU IMPACT WB project, funded by European Commission, is seeking applications for Business Grants, registered in Republic of North Macedonia Micro, Small and Medium Enterprises.

Download:

Request for Applications (Business Grants)

Application Form

***

Thirrje për grante për biznese

Fondacioni për Zhvillimin e Arsimit dhe Kulturës Albiz, partner zbatues i projektit EU IMPACT WB, i financiar nga Komisioni Evropian, shpall thirrje për aplikim, për Grante për biznese, nga ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme, të regjistruara në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Shkarko:

Request for Applications (Business Grants)

Application Form

***

Повик за грантови за бизниси

Фондацијата за развој на образование и култура Албиз, партнер спроведувач на проектот EU IMPACT WB, финансиран од Европска комисија, објавува повик за аплицирање, за грантови за бизниси, од микро, мали и средни претпријатија, регистрирани во Република Северна Македонија.

Преземи:

Request for Applications (Business Grants)

Application Form