INVITATION TO BID & SCOPE OF WORKS Labour Market Analysis

The European Union, Innovation and Media Partnerships for Action, Collaboration and Transformation in the Western Balkans EU-IMPACT-WB Invitation to bid & SCOPE OF WORKS Labour Market Analysis  ABOUT ALBIZ Foundation ALBIZ Foundation is one of the leading non-profit foundations based on social economy model, advancing social entrepreneurship, particularly to vulnerable groups located. Our mission is ..

KËRKESË PËR SHPREHJEN E INTERESIMIT / БARAЊЕ ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ НА ИНТЕРЕС

KËRKESË PËR SHPREHJEN E INTERESIMIT   EMRI I PROJEKTIT: Zhvillimi i turizmit në Saraj dhe Matkë  DONATOR: Bashkimi Evropian  SHFRYTËZUES: Komuna e Sarajit  ZBATUES TË PROJEKTIT: Fondacioni për zhvillimin e arsimit dhe kulturës Albiz dhe Qendra për zhvillimor malor Shkup  Sqarim i shkurtër për projektin: Objektivi kryesor i projektit është rritja e vizitave turistike dhe ndryshimi i strukturës ..

SHPALLJE PËR PUNË PRAKTIKE PËR STUDENTË (INTERNSHIP STUDENTOR)

SHPALLJE PËR PUNË PRAKTIKE PËR STUDENTË (INTERNSHIP STUDENTOR)   Fondacioni Albiz hap mundësi dhe perspektiva për studentët e Maqedonisë duke ofruar program për interniship (punë praktikë) studentore në hapësirat e kompanive donatore dhe Fondacionit Albiz për aplikuesit nga të gjithë universitetet publike dhe ato private. Kompanitë të cilat janë të përfshira në internshipin studentorë janë: ..

KURSE PËR RROBAQEPËSI

Fondacioni ALBIZ organizon kurs për rrobaqepësi  FALAS . Kurset u dedikohen grave nga mosha 20 deri 45 vjet të Komunës së Sarajit. Këto kurse organizohen me qëllim që vajzave dhe grave tu ndihmohet në edukimin e tyre për të siguruar kushte për vetëpunësim. Ligjëratat do të mbahet me program dhe metodologji për punë me kohëzgjatje ..

TRAJNIM I CICERONËVE NË MAL / ОБУКА НА ВОДИЧИ ВО ПЛАНИНА

TRAJNIM I CICERONËVE NË MAL Asociacioni maqedonas i ciceronëve ndërkombëtar në mal në qershor 2019 do të fillojë me trajnimin e gjeneratës së re të ciceronëve në mal. Trajnimi do të realizohet sipas programit për trajnim dhe punë të unionit ndërkombëtar të ciceronëve në mal – UIMLA (Union of international mountain leaders associations). Trajnimi u ..

Ndihmohen familjet nevojtare me rastin e muajit të Ramazanit

Fondacioni për zhvillimin e arsimit dhe kulturës Albiz, më 6 dhe 7 maj 2019, me rastin e muajit të shenjtë të Ramazanit, organizuan distribuimin e 150 pakove ushqimore për familjet me status të rëndë social. Pako ushqimore janë shpërndarë për familjet e rrezikuara nga fshatrat e Sarajit. Projekti synon sensibilizimin dhe solidaritetin me këtë grup ..

KËRKESË PËR SHPREHJEN E INTERESIMIT | БARAЊЕ ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ НА ИНТЕРЕС

KËRKESË PËR SHPREHJEN E INTERESIMIT EMRI I PROJEKTIT: Zhvillimi i turizmit në Saraj dhe Matkë DONATOR: Bashkimi Evropian SHFRYTËZUES: Komuna e Sarajit ZBATUES TË PROJEKTIT: Fondacioni për zhvillimin e arsimit dhe kulturës Albiz dhe Qendra për zhvillimor malor Shkup Sqarim i shkurtër për projektin: Objektivi kryesor i projektit është rritja e vizitave turistike dhe ndryshimi ..

Përmes sportit njihemi më shumë

Fondacioni për zhvillimin e arsimit dhe kulturës Albiz, më 25 prill, e përfundoi realizimin e projektit “Liga shkollore në futboll të vogël”. Xhiroja e fundit e Ligës shkollore u realizuan në sallën sportive të SHF “Dituria”, Saraj. Gjatë katër javëve, në të cilat u zhvilluan ndeshjet, nxënësit kishin mundësi të shoqërohen dhe të njihen më ..

KËRKESË PËR SHPREHJEN E INTERESIMIT | БARAЊЕ ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ НА ИНТЕРЕС

KËRKESË PËR SHPREHJEN E INTERESIMIT EMRI I PROJEKTIT: Zhvillimi i turizmit në Saraj dhe Matkë DONATOR: Bashkimi Evropian SHFRYTËZUES: Komuna e Sarajit ZBATUES TË PROJEKTIT: Fondacioni për zhvillimin e arsimit dhe kulturës Albiz dhe Qendra për zhvillimor malor Shkup Sqarim i shkurtër për projektin: Objektivi kryesor i projektit është rritja e vizitave turistike dhe ndryshimi ..

Të folurit në publik, sfidë për të rinjtë

Fondacioni për zhvillimin e arsimit dhe kulturës Albiz më 13-14 prill, në Shkup, organizoi trajnim me temën “Komunikimi dhe të folurit në publik”. Në këtë trajnim morën pjesë 20 të rinj, të cilët shprehën dëshirë të fitojnë njohuri të reja nga kjo fushë. “Përmes këtij trajnimi kam arritur të fitoj mjaft. Gjatë prezantimeve të mia ..