NISET NDIHMA E PARË PËR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

Nëpërmjet apelit që e bëri dje Fondacioni Albiz në bashkëpunim me Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore, sot kah Republika e Shqipërisë u nis edhe ndihma e parë, ku u arrit të mblidhen 20 ton produkte ushqimore të nevojshme, 2 ton produkte higjienike, batanije, tenda si dhe pompa për ujë dhe gjeneratorë, në vlerë prej mbi ..

Promovohen produktet për zhvillimin e turizmit në Saraj dhe Matkë

Promovohen produktet për zhvillimin e turizmit në Saraj dhe Matkë Fondacioni për zhvillimin e arsimit dhe kulturës Albiz dhe Qendra për zhvillim malor (QZHM) më 29.10.2019, në Muzeun e EVN-së në Matkë, i prezantuan rezultatet nga realizimi i projektit “Zhvillimi i turizmit në Saraj dhe Matkë” “Projekti në kuadër të cilit u realizuan një sërë ..

Bizneset dhe pushteti lokal për një ambient të pastërt

Fondacioni për zhvillimin e arsimit dhe kulturës më 24 tetor 2019, në restorantin Fontana, organizoi tubim publik me afaristët nga Saraji, me temë “Menaxhimi me mbeturinat dhe kujdesi ndaj ambienti jetësor”, që është në kuadër të projekti “Zhvillimi i turizmit në Saraj dhe Matkë”, i financuar nga Bashkimi Evropian. Në këtë tubim si pjesë e ..

Fondacioni ALBIZ shpall konkurs për programin “Bursa studentë për vitin akademik 2019/20”

K O N K U R S (Për ndarje të bursave për studentë për vitin akademik 2019/2020) Fondacioni “ALBIZ“ shpall konkurs për: 175 bursa për studentë për vitin akademik 2019/2020   APLIKIMI Të drejtë për aplikim në këtë konkurs kanë studentët e ciklit të parë (studime deri diplomike) që studiojnë në ndonjë prej Universiteteve shtetërore ..

Fondacioni Albiz zhvilloi takimin e dytë me temë “Sjella me përgjegjësi ndaj ambientit jetësor”

Fondacioni Albiz zhvilloi takimin e dytë me temë “Sjella me përgjegjësi ndaj ambientit jetësor”, banorët e vendbanimeve Gllumov, Shishovë, Matkë kishin mundësinë që të takohen në tribunën publike, në kuadër të projektit Zhvillimi i turizmit në Saraj dhe Matkë, projekti është i mbështetur nga Banka Botërore, Bashkimi Evropian si dhe ko-financuar nga Komuna e Sarajit, ..

Tribunë publike “Sjellja me përgjegjësi ndaj ambientit jetësor”

Banorët e Komunës së Sarajit kishin mundësinë që të takohen në tribunën publike me temë “SJELLJA ME PËRGJEGJËSI NDAJ AMBIENTIT JETËSOR”, në kuadër të projektit Zhvillimi i turizmit në Saraj dhe Matkë, projekti është i mbështetur nga Banka Botërore, Bashkimi Evropian si dhe ko-financuar nga Komuna e Sarajit, implementuar nga Fondacioni për zhvillimin e arsimit ..

Me sukses u përmbyll projekti – Intershipi studentorë 2019

Fondacioni  për zhvillimin e arsimit dhe kulturës ALBIZ, më 01.08.2019 në hapësirat e Kompanisë Tempo Profil 99, në kuadër të platformës edukative, me sukses e përmbylli projektin “Intershipi studentorë 2019”. Studentë të profileve të ndryshme patën mundësi që ta bëjnë ndërlidhjen mes teorisë që mësojnë në Universitet dhe punës që zbatohet në praktikë. Puna praktike ..

INVITATION TO BID & SCOPE OF WORKS | Mapping, GAP Assessment and Capacity Building | Young Social Innovators and Entrepreneurs

The European Union, Innovation and Media Partnerships for Action, Collaboration and Transformation in the Western Balkans EU-IMPACT-WB Invitation to bid & SCOPE OF WORKS Mapping, GAP Assessment and Capacity Building Young Social Innovators and Entrepreneurs   ABOUT ALBIZ FOUNDATION ALBIZ Foundation is one of the leading non-profit foundations based on social economy model, advancing social ..

INVITATION TO BID & SCOPE OF WORKS | Labour Market Analysis

The European Union, Innovation and Media Partnerships for Action, Collaboration and Transformation in the Western Balkans EU-IMPACT-WB Invitation to bid & SCOPE OF WORKS Labour Market Analysis  ABOUT ALBIZ Foundation ALBIZ Foundation is one of the leading non-profit foundations based on social economy model, advancing social entrepreneurship, particularly to vulnerable groups located. Our mission is ..

KËRKESË PËR SHPREHJEN E INTERESIMIT / БARAЊЕ ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ НА ИНТЕРЕС

KËRKESË PËR SHPREHJEN E INTERESIMIT   EMRI I PROJEKTIT: Zhvillimi i turizmit në Saraj dhe Matkë  DONATOR: Bashkimi Evropian  SHFRYTËZUES: Komuna e Sarajit  ZBATUES TË PROJEKTIT: Fondacioni për zhvillimin e arsimit dhe kulturës Albiz dhe Qendra për zhvillimor malor Shkup  Sqarim i shkurtër për projektin: Objektivi kryesor i projektit është rritja e vizitave turistike dhe ndryshimi i strukturës ..