KËRKESË PËR SHPREHJEN E INTERESIMIT | БARAЊЕ ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ НА ИНТЕРЕС

KËRKESË PËR SHPREHJEN E INTERESIMIT EMRI I PROJEKTIT: Zhvillimi i turizmit në Saraj dhe Matkë DONATOR: Bashkimi Evropian SHFRYTËZUES: Komuna e Sarajit ZBATUES TË PROJEKTIT: Fondacioni për zhvillimin e arsimit dhe kulturës Albiz dhe Qendra për zhvillimor malor Shkup Sqarim i shkurtër për projektin: Objektivi kryesor i projektit është rritja e vizitave turistike dhe ndryshimi ..

Të folurit në publik, sfidë për të rinjtë

Fondacioni për zhvillimin e arsimit dhe kulturës Albiz më 13-14 prill, në Shkup, organizoi trajnim me temën “Komunikimi dhe të folurit në publik”. Në këtë trajnim morën pjesë 20 të rinj, të cilët shprehën dëshirë të fitojnë njohuri të reja nga kjo fushë. “Përmes këtij trajnimi kam arritur të fitoj mjaft. Gjatë prezantimeve të mia ..

Filloi “Liga shkollore në futboll të vogël”

Fondacioni për zhvillimin e arsimit dhe kulturës Albiz me datë  06 prill 2019, filloi realizimin e projektit  “Liga shkollore në futboll të vogël”. Projekti bën pjesë në platformën kulturore-sportive të Fondacionit Albiz i cili ka për qëllim avancimin e sportit, nxitjen e shoqërimit dhe komunikimit tek nxënësit si dhe promovimin e të jetuarit shëndetshëm përmes ..

Storje Suksesi me Emin Azemin | Gazetaria është një profesion shumë fisnik, por edhe shumë i vetmuar

Gazetaria është një profesion shumë fisnik, por edhe shumë i vetmuar Më 4 prill 2019, në hapësirat e Universitetit të Evropës Juglindore në Shkup, u organizua edicioni i parë për këtë vit i projektit Storje suksesi, ku mysafir e kishim gazetarin, dhe publicistin e mirënjohur Emin Azemin.  Në karrierën e tij mbi 30 vjeçare në ..

Trajnim për “Komunikim dhe të folurit në publik”

Fondacioni Albiz në kuadër të platformës edukativo-arsimore organizon “Trajnim për komunikim dhe të folurit në publik” i cili u dedikohet të gjithë rinjve nga mosha 18 deri 25 vjeçare, të cilët shfaqin interes për të përfituar njohuri shtesë në këtë lëmi. Trajnimi do të realizohet në periudhë dyditorë dhe do të përfshij këto tema: – ..

Konkurs për vend pune

Konkurs për vend pune  Fondacioni për zhvillimin e arsimit dhe kulturës Albiz shpall konkurs për pozitën e lirë për administrator/e zyre. Pozita: Administrator/e zyre Zyra: Fondacioni për zhvillimin e arsimit dhe kulturës Albiz Vendi i punës: Saraj, Shkup Kohëzgjatja e kontratës: Një (1) vit me mundësi vazhdimi Data e pritshme për fillimin e punës: 15 ..

“Tragjedia ime”, fituese e konkursit për poezi

Fondacioni për zhvillimin e arsimit dhe kulturës Albiz më 21 mars 2019, në hapësirat e Hamamit të Daut Pashës – Çarshia e Vjetër e Shkupit, e organizoi për herë të pestë Mbrëmjen poetike. Ky eveniment organizohet me rastin e Ditës ndërkombëtare të poezisë. Në praninë e një numri të madh të publikut u recituan 15 ..

Konkurs letrar  “Mbrëmje poetike”

Fondacioni Albiz në kuadër të platformës kulturore organizon “Mbrëmje Poetike”, që mbahet me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Poezisë, 21 mars. Në prag të manifestimit “Mbrëmje Poetike”, Fondacioni Albiz shpall konkurs letrar për poezi, ku të drejtë për pjesëmarrje kanë të gjithë të interesuarit e moshës prej 15 deri 25 vjet. Të interesuarit për pjesëmarrje ..

Mbështetja studentëve, investim në të ardhmen

Fondacioni për zhvillimin e arsimit dhe kulturës ALBIZ më 25 shkurt 2018, në godinën e Filarmonisë të Maqedonisë, e organizoi manifestimin qendror, ku u prezantuan rezultatet nga aktivitetet e realizuara në vitin 2018 dhe u bë promovimi i gjeneratës së tetë të bursistëve për vitin akademik 2018/2019. Fondacioni ALBIZ gjatët vitit 2018 ka realizuar 18 ..

Fondacioni Albiz do të punojë në promovimin dhe zhvillimin e turizmit në Saraj dhe Matkë

Fondacioni Albiz më 30.01.2019 morri pjesë në një ceremoni për ndarjen e 12 kontratave për 12 organizata të shoqërisë civile në vlerë prej 49 milionë e 300 mijë denarë përmes të cilave do të realizohen projekte për nxitjen e konkurrencës lokale dhe rajonale në fushën e turizmit. Fondet në fjalë janë ndarë përmes projektit për ..