Shpallje për punë | Оглас за работа

Shpallje për punë

Fondacioni për zhvillimin e arsimit dhe kulturës Albiz, për nevojat e projektit “Platforma për investime në komunitet”, financuar nga Bashkimi Evropian, shpall Konkurs për punësim për pozitën në vijim:

  • Nënpunës për Sub-Grante – (1) një pozitë pune 

Më shumë detaje rreth konkursin gjeni këtu

Kandidatët duhet dërgojnë CV dhe letër reference në formë elektronike në adresën nazlije.i@albiz.org.mk,  më së voni deri më 28 mars 2022 deri në ora 16:00.

Оглас за работа

Фондацијата за развој на образованието и културата Албиз, за ​​потребите на проектот „Платформа за инвестиции во заедницата“, финансиран од Европската Унија, објавува оглас за вработување на следната позиција:

  • Службеник за Суб-Грантови – (1) работно место

Повеќе детали за огласот можете да најдете овде.

Кандидатите треба да испратат CV и референтно писмо во електронска форма на адресата nazlije.i@albiz.org.mk, најдоцна до 28.03.2022 година до 16:00 часот.