Fondacioni Albiz në vizitë në Qendrën për ndërmarrësi sociale
Vizitë frymëzuese në Qendrën për ndërmarrësi sociale, pjesë e projektit Aftësim për punësim dhe sipërmarrësi.
 
U diskutua për rritjen e punësimit dhe pjesëmarrjes aktive të të rinjve në tregun e punës. Qendra për ndërmarrje sociale me pasion treguan rolin e të rinjve si themelues të ardhshëm.
 
 Pjesëmarrësit, nga sfondet arsimore të ndryshme, bënë pyetje të ndritshme dhe shfaqën përkushtim për ndarjen e njohurive të fituara.
 
Ky projekt mbështetet nga Bashkimi Evropian dhe është pjesë e programit për bashkëpunim ndërkufitar.