Fondacioni Albiz realizon edicionin e IX e “Mbrëmjes Poetike”
Në një mbrëmje të mrekullueshme me poetë të rinj, Fondacioni Albiz e realizoi edicionin e IX të “Mbrëmjes Poetike”. U recituan poezi të cilat i dhuruan publikut artdashës emocione duke interpretuar vargje nga shkrimet e tyre.
Komisioni përzgjedhës në përbërje Mustafa Ibrahimi, profesor universitar, Lira Bojku, poete dhe Xhemazije Rizvani, gazetare, i ndau këto çmime për tre vendet e para:
 
  • Vendi i parë – Enisa Ramadani me poezinë “Insomnia”
  •  Vendi i dytë – Berat Haxhiu me poezinë “Ndjekësi”
  •  Vendi i tretë – Blenard Shei me poezinë “Natën vonë”
  • Ndërsa çmimi i publikut për interpretim më të mirë iu nda Zumreta Ibrahimit me poezinë “Kur liria kushton”.
***
 Во една прекрасна вечер со млади поети, Фондацијата Албиз ја реализира IX едиција на „Поетска вечер“. Се рецитираа поезии кои и подарија на публиката емоции кои рецитираа стихови од нивните дела.
Комисијата за избор во состав Мустафа Ибрахими, универзитетски професор, Лира Бојку, поетеса и Џемазије Ризвани, новинарка, ги доделија следните награди за првите три места:
  • Прво место – Ениса Рамадани со поезијата „Инсомнија“
  • Второ место – Берат Хаџиу со поезијата „Следбеник“
  •  Трето место– Бленард Шеи со поезијата „Доцна вечер“
  • Додека наградата од публиката за најдобра интерпретација и беше доделена на Зумрета Ибрахими со поезијата „Кога слободата вреди“.