7 Organizata Fituese – Grantet për Ndryshim Pozitiv në Komunitet
Me kënaqësi ua prezantojmë 7 grantistët e ri të projektit tonë “Platforma për Investime në Komunitet”, i financuar nga BE. Ju dëshirojmë sukses organizatave në kontributin e tyre për ndikim pozitiv në komunitetet tona.
 
Со задоволство ви ги претставуваме 7 нови грантисти на нашиот проект “Платформа за инвестиции во заедницата”, поддржан од ЕУ. Им посакуваме успех на организациите во нивниот придонес кон позитивно влијание во нашите заедници.