Thirrje për prokurim | Повик за тендер | Call for procurement

THIRRJE PËR TENDER PËR “DIZAJN TË INFRASTRUKTURËS SOFTUERË DHE HARDUERË PËR ZGJIDHJE DIGJITALE” NË KOMUNËN E TETOVËS Fondacioni për Zhvillimin e Arsimit dhe Kulturës Albiz në partneritet me Komunën e Tetovës (bartës i projektit) e realizojnë projektin “Shërbime digjitale inovative komunale në komunën e Tetovës”, të bashkë financuar nga Bashkimi Evropian (BE), në kuadër të ..

Konkurs letrar “Mbrëmje poetike”

Në prag të Ditës Ndërkombëtare të poezisë, 21 mars, Fondacioni Albiz shpall konkurs letrar për poezi në kuadër të manifestimit “Mbrëmje poetike”. Kushtet për aplikim: Mosha prej 15 deri 29 vjet. Poezitë që konkurrojnë duhet të jenë origjinale të autorëve të rinj. Çdo plagjiaturë do të s’kualifikohet. Çdo autor mund të konkurrojë vetëm me një ..

Fondacioni ALBIZ shpallë rezultatet e konkursit për ndarje të 175 bursave për studentë për vitin akademik 2022/23

  Në bazë të konkursit për bursa për vitin akademik 2022/2023, Fondacioni Albiz e shpall listën  e përfituesve të bursës në programin “Bursa për studentë për vitin akademik 2022/23”. Pas shqyrtimit dhe vlerësimit të të gjitha aplikimeve nga ana e Komisionit për bursa, Fondacioni ALBIZ i shpall rezultatet e konkursit në listën e mëposhtme. Shkarko ..

Fondacioni ALBIZ shpall konkurs për programin “Bursa studentë për vitin akademik 2022/23”

Fondacioni për zhvillimin e arsimit dhe kulturës ALBIZ  shpall  K O N K U R S Për ndarjen e 175 bursave për studentë për vitin akademik 2022/2023                                                                                                                 I. MËNYRA E APLIKIMIT Të drejtë për aplikim në këtë konkurs kanë studentët e ciklit të parë (studime deri diplomike) që studiojnë në ndonjë prej universiteteve shtetërore ..

Përgjegjësia shoqërore dhe bamirëse e qytetarëve | Опшественета одговорност и добротвоност на ѓраганите

Në kuadër të projektit “Investime me ndikim shoqëror në komunitete” i përkrahur nga USAID Maqedonia e Veriut, realizuam anketë telefonike në komunat Saraj, Tearce, Bërvenicë dhe Zhelinë, në të cilat implementohet ky projekt. Qëllimi i këtij hulumtimi ishte të shqyrtohen pikëpamjet e qytetarëve lidhur me çështjet e përgjigjësisë shoqërore dhe bamirësisë.  Në këtë raport janë ..