Fondacioni Albiz realizon edicionin e IX e “Mbrëmjes Poetike”

Në një mbrëmje të mrekullueshme me poetë të rinj, Fondacioni Albiz e realizoi edicionin e IX të “Mbrëmjes Poetike”. U recituan poezi të cilat i dhuruan publikut artdashës emocione duke interpretuar vargje nga shkrimet e tyre. Komisioni përzgjedhës në përbërje Mustafa Ibrahimi, profesor universitar, Lira Bojku, poete dhe Xhemazije Rizvani, gazetare, i ndau këto çmime ..

Konferencë finale – Platforma për investime në komunitet

Sot, kremtuam një bashkëpunim të fuqishëm të sektorëve në konferencën finale të projektit Platforma për Investime në Komunitet, implementuar nga Fondacioni Albiz!    Nga udhëheqësit e biznesit deri te delegatët e BE-së, eksploruam si bashkëpunimi ndërsektorial drejton fuqizimin e komunitetit.  Momentet kulmore përfshinin diskutime panele mbi fuqizimin e komuniteteve lokale për zhvillimin socio-ekonomik dhe ndarjen ..

Konkurs letrar “Mbrëmje Poetike”

Fondacioni Albiz shpall konkurs letrar për poezi në kuadër të manifestimit “Mbrëmje poetike”. Kushtet për aplikim: Mosha prej 15 deri 29 vjet. Poezitë që konkurrojnë duhet të jenë origjinale të autorëve të rinj. Çdo plagjiaturë do të s’kualifikohet. Çdo autor mund të konkurrojë vetëm me një poezi. Juria do ta bëjë përzgjedhjen e poezive të ..

Donacion për institucionet shëndetësore – Fondacioni Albiz me kompanitë Eftinija Impeks dhe Tempo Profili 99

 Sot, Fondacioni Albiz në bashkëpunim me Eftinija Impeks dhe Tempo Profili 99, realizuan një donacion të rëndësishëm për institucionet shëndetësore. Donacioni përfshinte pjesën e dytë të dhurimit të karrocave për nevojat e pacienteve, respektivisht 200 karroca, të cilat do të shpërndahen në shtëpitë e shëndetit në nivel kombëtar.  Ministri i Shëndetësisë, z. Ilir Demiri, ka ..

Zgjedhja e Start-Up Kompanive –  All Biz Accelerator

Përfundoi faza e parë e përzgjedhjes së start-up kompanive   Më 27 mars, në Kumanovë, Fondacioni për zhvillimin e arsimit dhe kulturës Albiz, në partneritet me GIZ-in, në kuadër të thirrjes për start-up kompani për “All Biz Аkceleratorin” e përfundoi fazën e parë të përzgjedhjes së start-up-ve të cilët do të ndjekin programin e akceleratorit. Në ..