Kurs falas Rrobaqepësie për Gratë nga Fondacioni ALBIZ

Fondacioni për zhvillimin e arsimit dhe kulturës Albiz organizon kurse falas për rrobaqepësi për të gjitha gratë dhe vajzat.. Kurset u dedikohen grave nga mosha 20 deri 45 vjet nga komuna të ndryshme të Qytetit te Shkupit. Këto kurse organizohen me qëllim që vajzave dhe grave tu ndihmohet në edukimin e tyre për të siguruar ..

Shpallje për një vend pune | Оглас за едно работно место

Fondacioni për zhvillimin e arsimit dhe kulturës Albiz për zbatimin e projekteve në kuadër të programeve të Fondacionit Albiz shpall konkurs për punësim, për pozitën në vijim: Menaxher projekti (1) një pozitë pune   Fondacioni Albiz ka nevojë për angazhimin e një menaxheri në projekt me orar të plotë pune në kohë të pacaktuar. Detyra kryesore ..

7 Organizata Fituese – Grantet për Ndryshim Pozitiv në Komunitet

Me kënaqësi ua prezantojmë 7 grantistët e ri të projektit tonë “Platforma për Investime në Komunitet”, i financuar nga BE. Ju dëshirojmë sukses organizatave në kontributin e tyre për ndikim pozitiv në komunitetet tona.   Со задоволство ви ги претставуваме 7 нови грантисти на нашиот проект “Платформа за инвестиции во заедницата”, поддржан од ЕУ. Им ..

SHPALLJE PËR PUNË PRAKTIKE PËR STUDENT (INTERNSHIP STUDENTOR) 2023

  Fondacioni Albiz hap mundësi dhe perspektiva për studentët e Maqedonisë duke ofruar program për interniship studentore (punë praktikë për student) në hapësirat e kompanive donatore të Fondacionit Albiz për aplikuesit nga të gjithë universitetet publike dhe ato private.     Studentët për të aplikuar duhet t’i përmbushin kriteret në vijim:   1. Të jenë ..

Dita botërore e mjedisit jetësor

Klubi i të rinjve të Sarajit së bashku me nxënësit e gjimnazit të Sarajit, në kuadër të projektit për “Ivestime me ndikim shoqëror në komunitete”, përmes shoqërimit, pastrimit, këndimit dhe pikturimit, shënuan Ditën botërore të mjedisit jetësor. Клубот на младите од Сарај заедно со средношколците од Сарај, во рамки на проектот „Инвестиции со општествено влијание ..