Bashkëpunim humanitar-Fondacioni Albiz dhe kompanitë Eftnija Impeks dhe Tempo Profili 99 dhurojnë për shëndetësinë

Fondacioni Albiz në bashkëpunim me kompanitë Eftnija Impeks dhe Tempo Profili 99, realizuan edhe një donacion, kësaj radhe për institucionet shëndetësore.

Në kuadër të këtij donacioni, për Qendrën Klinike “Nënë Tereza” u dhuruan 50 karroca për nevojat e pacientëve, ndërsa 200 të tjera do të shpërndahen në shtëpitë e shëndetit në nivel kombëtar.

Pranimi i këtij donacioni u bë nga Ministri i Shëndetësisë, z. Fatmir Mexhiti, i cili shprehu falënderim të thellë për kontributin e çmuar dhe solidaritetin e kompanive të lartëpërmendura.

*
Фондацијата „Албиз“ во соработка со компаниите „Ефтнија импекс“ и „Темпо Профили 99“ реализираа уште една донација, овој пат во здравствени установи.

Во рамките на оваа донација, на Клиничкиот центар „Мајка Тереза“ за потребите на пациентите беа донирани 50 колички, додека уште 200 ќе бидат поделени во здравствените домови на национално ниво.

Донацијата ја прими Министерот за здравство, г. Фатмир Меџити, кој изрази длабока благодарност за вредниот придонес и солидарноста на горенаведените компании.