Fuqizimi i rolit të Fondacionit ALBIZ në shoqërin ku vepron, arrtijet dhe realizimi i programeve dhe platformave është mundësuar nga përkrahja financiare dhe morale e donatorëve të cilët me mbështetjen e aktiviteteve tona, kanë mbështetur ndryshimet pozitive, ngritjen dhe kultivimin e vlerave të mirëfillta në shoqërin tonë.

DAUTI KOMERC –

ADRIJUS –

FRUKT IMPORT –

BAU KOP –

JUS MB-

DAUTI TRANSPORTSHPED – 

IZVOR – 

VIA KOMERC – 

ROSSEN CENTAR – 

HITACHI CONSTRUCTION- 

BENTON-NI 

SAL-KOM – 

EFTINIJA IMPEKS – 

ALMA-M

UKA KOMERC

GEMAK TREJD

ARIES

ISA N

BONITA TREJD

TRIM LUM

ERIONI