Promovohen produktet për zhvillimin e turizmit në Saraj dhe Matkë

Promovohen produktet për zhvillimin e turizmit në Saraj dhe Matkë Fondacioni për zhvillimin e arsimit dhe kulturës Albiz dhe Qendra për zhvillim malor (QZHM) më 29.10.2019, në Muzeun e EVN-së në Matkë, i prezantuan rezultatet nga realizimi i projektit “Zhvillimi i turizmit në Saraj dhe Matkë” “Projekti në kuadër të cilit u realizuan një sërë ..

Bizneset dhe pushteti lokal për një ambient të pastërt

Fondacioni për zhvillimin e arsimit dhe kulturës më 24 tetor 2019, në restorantin Fontana, organizoi tubim publik me afaristët nga Saraji, me temë “Menaxhimi me mbeturinat dhe kujdesi ndaj ambienti jetësor”, që është në kuadër të projekti “Zhvillimi i turizmit në Saraj dhe Matkë”, i financuar nga Bashkimi Evropian. Në këtë tubim si pjesë e ..

Fondacioni Albiz zhvilloi takimin e dytë me temë “Sjella me përgjegjësi ndaj ambientit jetësor”

Fondacioni Albiz zhvilloi takimin e dytë me temë “Sjella me përgjegjësi ndaj ambientit jetësor”, banorët e vendbanimeve Gllumov, Shishovë, Matkë kishin mundësinë që të takohen në tribunën publike, në kuadër të projektit Zhvillimi i turizmit në Saraj dhe Matkë, projekti është i mbështetur nga Banka Botërore, Bashkimi Evropian si dhe ko-financuar nga Komuna e Sarajit, ..

Tribunë publike “Sjellja me përgjegjësi ndaj ambientit jetësor”

Banorët e Komunës së Sarajit kishin mundësinë që të takohen në tribunën publike me temë “SJELLJA ME PËRGJEGJËSI NDAJ AMBIENTIT JETËSOR”, në kuadër të projektit Zhvillimi i turizmit në Saraj dhe Matkë, projekti është i mbështetur nga Banka Botërore, Bashkimi Evropian si dhe ko-financuar nga Komuna e Sarajit, implementuar nga Fondacioni për zhvillimin e arsimit ..

KËRKESË PËR SHPREHJEN E INTERESIMIT / БARAЊЕ ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ НА ИНТЕРЕС

KËRKESË PËR SHPREHJEN E INTERESIMIT   EMRI I PROJEKTIT: Zhvillimi i turizmit në Saraj dhe Matkë  DONATOR: Bashkimi Evropian  SHFRYTËZUES: Komuna e Sarajit  ZBATUES TË PROJEKTIT: Fondacioni për zhvillimin e arsimit dhe kulturës Albiz dhe Qendra për zhvillimor malor Shkup  Sqarim i shkurtër për projektin: Objektivi kryesor i projektit është rritja e vizitave turistike dhe ndryshimi i strukturës ..

TRAJNIM I CICERONËVE NË MAL / ОБУКА НА ВОДИЧИ ВО ПЛАНИНА

TRAJNIM I CICERONËVE NË MAL Asociacioni maqedonas i ciceronëve ndërkombëtar në mal në qershor 2019 do të fillojë me trajnimin e gjeneratës së re të ciceronëve në mal. Trajnimi do të realizohet sipas programit për trajnim dhe punë të unionit ndërkombëtar të ciceronëve në mal – UIMLA (Union of international mountain leaders associations). Trajnimi u ..

KËRKESË PËR SHPREHJEN E INTERESIMIT | БARAЊЕ ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ НА ИНТЕРЕС

KËRKESË PËR SHPREHJEN E INTERESIMIT EMRI I PROJEKTIT: Zhvillimi i turizmit në Saraj dhe Matkë DONATOR: Bashkimi Evropian SHFRYTËZUES: Komuna e Sarajit ZBATUES TË PROJEKTIT: Fondacioni për zhvillimin e arsimit dhe kulturës Albiz dhe Qendra për zhvillimor malor Shkup Sqarim i shkurtër për projektin: Objektivi kryesor i projektit është rritja e vizitave turistike dhe ndryshimi ..

KËRKESË PËR SHPREHJEN E INTERESIMIT | БARAЊЕ ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ НА ИНТЕРЕС

KËRKESË PËR SHPREHJEN E INTERESIMIT EMRI I PROJEKTIT: Zhvillimi i turizmit në Saraj dhe Matkë DONATOR: Bashkimi Evropian SHFRYTËZUES: Komuna e Sarajit ZBATUES TË PROJEKTIT: Fondacioni për zhvillimin e arsimit dhe kulturës Albiz dhe Qendra për zhvillimor malor Shkup Sqarim i shkurtër për projektin: Objektivi kryesor i projektit është rritja e vizitave turistike dhe ndryshimi ..

Fondacioni Albiz do të punojë në promovimin dhe zhvillimin e turizmit në Saraj dhe Matkë

Fondacioni Albiz më 30.01.2019 morri pjesë në një ceremoni për ndarjen e 12 kontratave për 12 organizata të shoqërisë civile në vlerë prej 49 milionë e 300 mijë denarë përmes të cilave do të realizohen projekte për nxitjen e konkurrencës lokale dhe rajonale në fushën e turizmit. Fondet në fjalë janë ndarë përmes projektit për ..