Kurs falas për rrobaqepësi

KURSE PËR RROBAQEPËSI Fondacioni ALBIZ organizon kurs për rrobaqepësi  FALAS . Kurset u dedikohen grave nga mosha 20 deri 45 vjet nga komuna të ndryshme të Qytetit të Shkupit. Këto kurse organizohen me qëllim që vajzave dhe grave tu ndihmohet në edukimin e tyre për të siguruar kushte për vetëpunësim. Ligjëratat do të mbahet me ..

SHPALLJE PËR PUNË PRAKTIKE PËR STUDENT (INTERNSHIP STUDENTOR)

  SHPALLJE PËR PUNË PRAKTIKE PËR STUDENT (INTERNSHIP STUDENTOR)   Fondacioni Albiz hap mundësi dhe perspektiva për studentët e Maqedonisë duke ofruar program për interniship studentore (punë praktikë për student) në hapësirat e kompanive donatore të Fondacionit Albiz për aplikuesit nga të gjithë universitetet publike dhe ato private. Studentët për të aplikuar duhet t’i përmbushin ..

Shpallje për tre vende pune | Оглас за три работни места

Fondacioni për zhvillimin e arsimit dhe kulturës Albiz për zbatimin e projekteve në kuadër të programeve të Fondacionit Albiz shpall Konkurs për punësim në tre pozita pune   Menaxher projekti (1) një pozitë pune – Shpallje 001  Fondacioni Albiz ka nevojë për angazhimin e një menaxheri në projekt me orar të plotë pune në kohë ..

U realizua aktiviteti “Mbrëmje poetike”

Dje, më 21.03.2022 në hapësirat e Nobel Bookstore – Çarshia e Vjetër- Shkup, u realizua aktiviteti “Mbrëmje poetike”, me rastin e Ditës Ndërkombëtare të poezisë, si një ftesë për të reflektuar mbi fuqinë e gjuhës dhe zhvillimin e plotë të aftësive krijuese të çdo personi.   Me këtë, Fondacioni Albiz në kuadër të platformës kulturore ..

Shpallje për punë | Оглас за работа

Shpallje për punë Fondacioni për zhvillimin e arsimit dhe kulturës Albiz, për nevojat e projektit “Platforma për investime në komunitet”, financuar nga Bashkimi Evropian, shpall Konkurs për punësim për pozitën në vijim: Nënpunës për Sub-Grante – (1) një pozitë pune  Më shumë detaje rreth konkursin gjeni këtu.  Kandidatët duhet dërgojnë CV dhe letër reference në ..

Konkurs letrarë “Mbrëmje poetike”

Konkurs letrarë “Mbrëmje poetike” Në prag të Ditës Ndërkombëtare të poezisë, Fondacioni Albiz shpall konkurs letrar për poezi në kuadër të manifestimit “Mbrëmje Poetike”. Kushtet për aplikim: – Mosha prej 15 deri 29 vjet. – Poezitë që konkurrojnë duhet të jenë origjinale të autorëve të rinj. Çdo plagjiaturë do të s’kualifikohet. – Çdo autor mund ..

Fondacioni ALBIZ shpallë rezultatet e konkursit për ndarje të 175 bursave për studentë për vitin akademik 2021/22

Në bazë të konkursit për bursa, për vitin akademik 2021/2022, Fondacioni Albiz shpall listën përfundimtare të kandidatëve fitues në programin “Bursa për studentë për vitin akademik 2021/22”. Pas shqyrtimit dhe vlerësimit të të gjitha aplikimeve, Fondacioni ALBIZ i informon të gjithë studentët se në konkursin “Bursa për studentë” kanë fituar studentët e renditur nga numri rendor ..

“Të rinjtë, për të rinjtë”

Më 17 nëntorë 2021, në hapësirat e Galerisë nacionale ‘Çifte Hamam’- Shkup, Fondacioni për zhvillimin e arsimit dhe kulturës Albiz, shënoi Ditën Ndërkombëtare të studentëve me realizimin e aktivitetit “Të rinjtë, për të rinjtë”.   Përmes rrëfimit të eksperiencave studentore dhe profesionale nga Elemdina Asani- neurokirurge, Murat Zherka- regjisor filmi, Edrin Idrizaj- dizajner grafik dhe ..

Platforma për investime në komunitet

Sot, më datë 10 nëntor 2021 në Hotel Double Tree by Hilton u mbajt takimi i anëtarëve të platformës nga sektori civil, në kuadër të projektit “Platforma për investime në komunitet”, projekt i mbështetur financiarisht nga Bashkimi Evropian dhe i implementuar nga ana e Fondacionit Albiz në partneritet me Shoqatën Multikultura, Qendrën për Zhvillim të ..

Fondacioni ALBIZ shpall konkurs për programin “Bursa studentë për vitin akademik 2021/22”

  Fondacioni për zhvillimin e arsimit dhe kulturës ALBIZ  shpall K O N K U R S Për ndarjen e 175 bursave për studentë për vitin akademik 2021/2022                                                                                                                  I. MËNYRA E APLIKIMIT Të drejtë për aplikim në këtë konkurs kanë studentët e ciklit të parë (studime deri diplomike) që studiojnë në ndonjë prej universiteteve ..