Shpallje për punë praktike për student – Internship Studentor

Fondacioni Albiz hap mundësi dhe perspektiva për studentët e Maqedonisë duke ofruar program për interniship studentore (punë praktikë për student) në hapësirat e kompanive donatore të Fondacionit Albiz për aplikuesit nga të gjithë universitetet publike dhe ato private. Studentët për të aplikuar duhet t’i përmbushin kriteret në vijim: Të jenë studentë të rregullt; Të jenë ..

Mbyllja e Edicionit të 9-të të Ligës Shkollore | Fondacioni Albiz

Fondacioni Albiz në kuadër të platformës kulturore-sportive më datë 11.06.2024 shënon mbylljen e edicionit të 9-të të ligës shkollore në futboll të vogël në sallën sportive të SH.F “Dituria” Saraj. Nxënësit treguan shpirt garues dhe bashkëpunim gjatë gjithë turneut, duke promovuar sportin dhe një mënyrë jetese të shëndetshme. Fituesit e këtij edicioni janë: Vendi i ..

Fondacioni Albiz realizon edicionin e IX e “Mbrëmjes Poetike”

Në një mbrëmje të mrekullueshme me poetë të rinj, Fondacioni Albiz e realizoi edicionin e IX të “Mbrëmjes Poetike”. U recituan poezi të cilat i dhuruan publikut artdashës emocione duke interpretuar vargje nga shkrimet e tyre. Komisioni përzgjedhës në përbërje Mustafa Ibrahimi, profesor universitar, Lira Bojku, poete dhe Xhemazije Rizvani, gazetare, i ndau këto çmime ..

Konferencë finale – Platforma për investime në komunitet

Sot, kremtuam një bashkëpunim të fuqishëm të sektorëve në konferencën finale të projektit Platforma për Investime në Komunitet, implementuar nga Fondacioni Albiz!    Nga udhëheqësit e biznesit deri te delegatët e BE-së, eksploruam si bashkëpunimi ndërsektorial drejton fuqizimin e komunitetit.  Momentet kulmore përfshinin diskutime panele mbi fuqizimin e komuniteteve lokale për zhvillimin socio-ekonomik dhe ndarjen ..

Konkurs letrar “Mbrëmje Poetike”

Fondacioni Albiz shpall konkurs letrar për poezi në kuadër të manifestimit “Mbrëmje poetike”. Kushtet për aplikim: Mosha prej 15 deri 29 vjet. Poezitë që konkurrojnë duhet të jenë origjinale të autorëve të rinj. Çdo plagjiaturë do të s’kualifikohet. Çdo autor mund të konkurrojë vetëm me një poezi. Juria do ta bëjë përzgjedhjen e poezive të ..

Donacion për institucionet shëndetësore – Fondacioni Albiz me kompanitë Eftinija Impeks dhe Tempo Profili 99

 Sot, Fondacioni Albiz në bashkëpunim me Eftinija Impeks dhe Tempo Profili 99, realizuan një donacion të rëndësishëm për institucionet shëndetësore. Donacioni përfshinte pjesën e dytë të dhurimit të karrocave për nevojat e pacienteve, respektivisht 200 karroca, të cilat do të shpërndahen në shtëpitë e shëndetit në nivel kombëtar.  Ministri i Shëndetësisë, z. Ilir Demiri, ka ..

Zgjedhja e Start-Up Kompanive –  All Biz Accelerator

Përfundoi faza e parë e përzgjedhjes së start-up kompanive   Më 27 mars, në Kumanovë, Fondacioni për zhvillimin e arsimit dhe kulturës Albiz, në partneritet me GIZ-in, në kuadër të thirrjes për start-up kompani për “All Biz Аkceleratorin” e përfundoi fazën e parë të përzgjedhjes së start-up-ve të cilët do të ndjekin programin e akceleratorit. Në ..

Hapja e klubit rinor në Tearcë

Të rinjtë e Tearcës marrin drejtimin!  Duke festuar hapjen madhështore të një hapësire krejt të re kushtuar projekteve të drejtuara nga të rinjtë. Drejtoresha e USAID Jeri Dible theksoi rëndësinë e aktiviteteve të angazhimit të të rinjve të drejtuar nga të dhënat. Kjo iniciativë u financua nga USAID North Macedonia përmes projektit tonë Investime me ..

Fondacioni Albiz promovon gjeneratën e trembëdhjetë të bursistëve

Promovohet gjenerata e trembëdhjetë e bursistëve!    Më 20 shkurt 2024, në objektin e Teatrit Popullor Maqedonas, Fondacioni për Zhvillimin e Arsimit dhe Kulturës Albiz e promovoi zyrtarisht gjeneratën e re të bursistëve për vitin akademik 2023/2024! Në një mbrëmje plot me miq të Fondacionit Albiz, u ndanë 175 bursa për studentët e talentuar, të ..

Manifestimi i ndarjes së bursave 2023/24

Fondacioni për zhvillimin e arsimit dhe kulturës Albiz, ju fton të merrni pjesë në manifestimin e bursave për vitin akademik 2023-2024 ku do të ndahen 175 bursa për studentë, aktivitet i organizuar në kuadër të platformës edukativo- arsimore.   Eventi do të mbahet më 20 Shkurt 2024 (e martë), оra 19:00 në objektin e Teatrit ..