Fondacioni Albiz promovon gjeneratën e trembëdhjetë të bursistëve

Promovohet gjenerata e trembëdhjetë e bursistëve!  Më 20 shkurt 2024, në objektin e Teatrit Popullor Maqedonas, Fondacioni për Zhvillimin e Arsimit dhe Kulturës Albiz e promovoi zyrtarisht gjeneratën e re të bursistëve për vitin akademik 2023/2024! Në një mbrëmje plot me miq të Fondacionit Albiz, u ndanë 175 bursa për studentët e talentuar, të cilët ..

Manifestimi i ndarjes së bursave 2023/24

Fondacioni për zhvillimin e arsimit dhe kulturës Albiz, ju fton të merrni pjesë në manifestimin e bursave për vitin akademik 2023-2024 ku do të ndahen 175 bursa për studentë, aktivitet i organizuar në kuadër të platformës edukativo- arsimore.   Eventi do të mbahet më 20 Shkurt 2024 (e martë), оra 19:00 në objektin e Teatrit ..

Unlock Your Business Potential: Call for Applications to  All Biz Startup Acceleration Program

Are you an aspiring entrepreneur with a groundbreaking business idea? Are you ready to take your startup to new heights? Look no further, as the All Biz Acceleration Program is now accepting applications, providing a unique opportunity for ambitious individuals to transform their business dreams into reality. The All Biz Acceleration Program is a dynamic ..

Fondacioni ALBIZ shpall konkursin për ndarjen e 10 çmimeve për studentë të diplomuar gjatë vitit 2023

Fondacioni për zhvillimin e arsimit dhe kulturës ALBIZ  shpall K O N K U R S Për ndarjen e 10 çmimeve për studentë të diplomuar gjatë vitit 2023 I. MËNYRA E APLIKIMIT Të drejtë për aplikim në këtë konkurs kanë studentët të cilët kanë mbaruar ciklin e parë (studime deri diplomike) në ndonjë prej universiteteve ..

Fondacioni Albiz mbyll trajnimet e të folurit në publik në kuadër të Projektit “Investime me ndikim shoqëror në komunitete”

 70 të rinj trajnohen si të komunikojnë me publikun  Gjatë muajve nëntor-dhjetor të këtij viti Fondacioni Albiz organizoi katër trajnime me temën “Të folurit në publik”, pjesë e projektit “Investime me ndikim shoqëror në komunitete” dhe të financuar nga @USAID North Macedonia.Trajnimet kanë shërbyer në zhvillimin e aftësive të të folurit publik tek liderët lokal. ..

Fondacioni Albiz në vizitë në Qendrën për ndërmarrësi sociale

Vizitë frymëzuese në Qendrën për ndërmarrësi sociale, pjesë e projektit Aftësim për punësim dhe sipërmarrësi.   U diskutua për rritjen e punësimit dhe pjesëmarrjes aktive të të rinjve në tregun e punës. Qendra për ndërmarrje sociale me pasion treguan rolin e të rinjve si themelues të ardhshëm.    Pjesëmarrësit, nga sfondet arsimore të ndryshme, bënë ..

Fondacioni ALBIZ shpall rezultatet e konkursit për ndarje të 175 bursave për studentë për vitin akademik 2023/24

Në bazë të konkursit për bursa për vitin akademik 2023/2024, Fondacioni Albiz e shpall listën  e përfituesve të bursës në programin “Bursa për studentë për vitin akademik 2023/24”. Pas shqyrtimit dhe vlerësimit të të gjitha aplikimeve nga ana e Komisionit për bursa, Fondacioni ALBIZ i shpall rezultatet e konkursit në listën e mëposhtme. Shkarko listën ..

Përurohet fusha sportive në kuadër të SHF “Fan Noli” në Trebosh

Në një bashkëpunim të mirëfilltë midis bashkisë lokale, shkollës fillore, Komunës së Zhelinës, individëve të përkushtuar, bizneseve dhe Fondacionit Albiz, Shkolla fillore “Fan Noli” në f. Trebosh, së fundmi u bë me fushë sportive moderne. Kjo iniciativë, e nisur nga një përkushtim i përbashkët i banorëve dhe për mirëqenien e anëtarëve më të rinj të ..

Thirrje për pjesëmarrje në Trajnim: “Të folurit publik për liderë lokal”

Fondacioni për Zhvillimin e Arsimit dhe Kulturës Albiz, në kuadër të projektit “Investime me ndikim shoqëror në komunitete”, të financuar nga USAID Maqedoni e Veriut, me kënaqësi ju fton të merrni pjesë në Trajnimin për të folurit publik, i cili është i dedikuar liderëve lokal (të rinjve të moshës 18-29 vjeç).    Thirrje për pjesëmarrje ..

Bashkëpunim humanitar-Fondacioni Albiz dhe kompanitë Eftnija Impeks dhe Tempo Profili 99 dhurojnë për shëndetësinë

Fondacioni Albiz në bashkëpunim me kompanitë Eftnija Impeks dhe Tempo Profili 99, realizuan edhe një donacion, kësaj radhe për institucionet shëndetësore. Në kuadër të këtij donacioni, për Qendrën Klinike “Nënë Tereza” u dhuruan 50 karroca për nevojat e pacientëve, ndërsa 200 të tjera do të shpërndahen në shtëpitë e shëndetit në nivel kombëtar. Pranimi i ..