Thirrje për prokurim | Повик за тендер | Call for procurement

THIRRJE PËR TENDER PËR “DIZAJN TË INFRASTRUKTURËS SOFTUERË DHE HARDUERË PËR ZGJIDHJE DIGJITALE” NË KOMUNËN E TETOVËS Fondacioni për Zhvillimin e Arsimit dhe Kulturës Albiz në partneritet me Komunën e Tetovës (bartës i projektit) e realizojnë projektin “Shërbime digjitale inovative komunale në komunën e Tetovës”, të bashkë financuar nga Bashkimi Evropian (BE), në kuadër të ..

Konkurs letrar “Mbrëmje poetike”

Në prag të Ditës Ndërkombëtare të poezisë, 21 mars, Fondacioni Albiz shpall konkurs letrar për poezi në kuadër të manifestimit “Mbrëmje poetike”. Kushtet për aplikim: Mosha prej 15 deri 29 vjet. Poezitë që konkurrojnë duhet të jenë origjinale të autorëve të rinj. Çdo plagjiaturë do të s’kualifikohet. Çdo autor mund të konkurrojë vetëm me një ..

Fondacioni ALBIZ shpallë rezultatet e konkursit për ndarje të 175 bursave për studentë për vitin akademik 2022/23

  Në bazë të konkursit për bursa për vitin akademik 2022/2023, Fondacioni Albiz e shpall listën  e përfituesve të bursës në programin “Bursa për studentë për vitin akademik 2022/23”. Pas shqyrtimit dhe vlerësimit të të gjitha aplikimeve nga ana e Komisionit për bursa, Fondacioni ALBIZ i shpall rezultatet e konkursit në listën e mëposhtme. Shkarko ..

Fondacioni ALBIZ shpall konkurs për programin “Bursa studentë për vitin akademik 2022/23”

Fondacioni për zhvillimin e arsimit dhe kulturës ALBIZ  shpall  K O N K U R S Për ndarjen e 175 bursave për studentë për vitin akademik 2022/2023                                                                                                                 I. MËNYRA E APLIKIMIT Të drejtë për aplikim në këtë konkurs kanë studentët e ciklit të parë (studime deri diplomike) që studiojnë në ndonjë prej universiteteve shtetërore ..

Përgjegjësia shoqërore dhe bamirëse e qytetarëve | Опшественета одговорност и добротвоност на ѓраганите

Në kuadër të projektit “Investime me ndikim shoqëror në komunitete” i përkrahur nga USAID Maqedonia e Veriut, realizuam anketë telefonike në komunat Saraj, Tearce, Bërvenicë dhe Zhelinë, në të cilat implementohet ky projekt. Qëllimi i këtij hulumtimi ishte të shqyrtohen pikëpamjet e qytetarëve lidhur me çështjet e përgjigjësisë shoqërore dhe bamirësisë.  Në këtë raport janë ..

Kurs falas për rrobaqepësi

KURSE PËR RROBAQEPËSI Fondacioni ALBIZ organizon kurs për rrobaqepësi  FALAS . Kurset u dedikohen grave nga mosha 20 deri 45 vjet nga komuna të ndryshme të Qytetit të Shkupit. Këto kurse organizohen me qëllim që vajzave dhe grave tu ndihmohet në edukimin e tyre për të siguruar kushte për vetëpunësim. Ligjëratat do të mbahet me ..

SHPALLJE PËR PUNË PRAKTIKE PËR STUDENT (INTERNSHIP STUDENTOR)

  SHPALLJE PËR PUNË PRAKTIKE PËR STUDENT (INTERNSHIP STUDENTOR)   Fondacioni Albiz hap mundësi dhe perspektiva për studentët e Maqedonisë duke ofruar program për interniship studentore (punë praktikë për student) në hapësirat e kompanive donatore të Fondacionit Albiz për aplikuesit nga të gjithë universitetet publike dhe ato private. Studentët për të aplikuar duhet t’i përmbushin ..

Shpallje për tre vende pune | Оглас за три работни места

Fondacioni për zhvillimin e arsimit dhe kulturës Albiz për zbatimin e projekteve në kuadër të programeve të Fondacionit Albiz shpall Konkurs për punësim në tre pozita pune   Menaxher projekti (1) një pozitë pune – Shpallje 001  Fondacioni Albiz ka nevojë për angazhimin e një menaxheri në projekt me orar të plotë pune në kohë ..

U realizua aktiviteti “Mbrëmje poetike”

Dje, më 21.03.2022 në hapësirat e Nobel Bookstore – Çarshia e Vjetër- Shkup, u realizua aktiviteti “Mbrëmje poetike”, me rastin e Ditës Ndërkombëtare të poezisë, si një ftesë për të reflektuar mbi fuqinë e gjuhës dhe zhvillimin e plotë të aftësive krijuese të çdo personi.   Me këtë, Fondacioni Albiz në kuadër të platformës kulturore ..

Shpallje për punë | Оглас за работа

Shpallje për punë Fondacioni për zhvillimin e arsimit dhe kulturës Albiz, për nevojat e projektit “Platforma për investime në komunitet”, financuar nga Bashkimi Evropian, shpall Konkurs për punësim për pozitën në vijim: Nënpunës për Sub-Grante – (1) një pozitë pune  Më shumë detaje rreth konkursin gjeni këtu.  Kandidatët duhet dërgojnë CV dhe letër reference në ..