Dita botërore e mjedisit jetësor

Klubi i të rinjve të Sarajit së bashku me nxënësit e gjimnazit të Sarajit, në kuadër të projektit për “Ivestime me ndikim shoqëror në komunitete”, përmes shoqërimit, pastrimit, këndimit dhe pikturimit, shënuan Ditën botërore të mjedisit jetësor.

Клубот на младите од Сарај заедно со средношколците од Сарај, во рамки на проектот „Инвестиции со општествено влијание во заедницате“, преку дружење, чистење, пеење и сликање, го одбележуваат Светскиот ден на животната средина.

USAID North Macedonia

#WorldEnvironmentDay2023 #ProtectOurPlanet #SarajYouthClub