Donacion për institucionet shëndetësore – Fondacioni Albiz me kompanitë Eftinija Impeks dhe Tempo Profili 99

 Sot, Fondacioni Albiz në bashkëpunim me Eftinija Impeks dhe Tempo Profili 99, realizuan një donacion të rëndësishëm për institucionet shëndetësore. Donacioni përfshinte pjesën e dytë të dhurimit të karrocave për nevojat e pacienteve, respektivisht 200 karroca, të cilat do të shpërndahen në shtëpitë e shëndetit në nivel kombëtar.

 Ministri i Shëndetësisë, z. Ilir Demiri, ka pritur me kënaqësi këtë donacion dhe shprehu falënderimin e tij të thellë për kontributin dhe solidaritetin e kompanive të lartpërmendura. Ky veprim shënon një hap të rëndësishëm drejt përmirësimit të kushteve dhe shërbimeve shëndetësore në vend, duke ndihmuar në lehtësimin e qasjes dhe kujdesit ndaj pacienteve në nevojë. Vlera e këtij donacioni është 630.000 denarë.

***

 Денес, Фондацијата Албиз во соработка со Ефтинија Импекс и Темпо Профили 99, реализирале уште една донација во здравствените установи. Донацијата го опфати вториот дел од иницијативата за донирање на колички за потребите на пациентите, поточно 200 колички, кои ќе бидат дистрибуирани до здравствените домови на национално ниво.

Министерот за здравство, г. Илир Демири со задоволство ја поздрави оваа донација и изрази длабока благодарност за придонесот и солидарноста на споменатите компании. Оваа акција означува важен чекор кон подобрување на здравствените услови и услуги во земјата, помагајќи да се олесни пристапот и грижата за пациентите на кои им е потребна. Вредноста на оваа донација е 630.000 денари.