Konkurs letrarë “Mbrëmje poetike”

Konkurs letrarë “Mbrëmje poetike”

Në prag të Ditës Ndërkombëtare të poezisë, Fondacioni Albiz shpall konkurs letrar për poezi në kuadër të manifestimit “Mbrëmje Poetike”.

Kushtet për aplikim:

– Mosha prej 15 deri 29 vjet.
– Poezitë që konkurrojnë duhet të jenë origjinale të autorëve të rinj. Çdo plagjiaturë do të s’kualifikohet.
– Çdo autor mund të konkurrojë vetëm me një poezi.

Komisioni do ta bëjë përzgjedhjen e poezive të cilat do të prezantohen në mbrëmjen poetike, që do të mbahet më 21 mars 2022 .

Çdo konkurrues, nëse është një nga të përzgjedhurit e 15-të, duhet të jetë i pranishëm në mbrëmjen poetike.

Me këtë rast, do të shpallen fituesit e katër çmimeve të para, prej të cilëve 3 (tre) nga komisioni dhe çmimi i publikut për interpretim më të mirë.

Çmimi i parë – 5,000.00 den.
Çmimi i dytë – 4,000.00 den.
Çmimi i tretë – 3,000.00 den.
Çmimi i publikut – 3,000.00 den.

Të interesuarit për pjesëmarrje punimet e tyre duhet t’i dërgojnë deri më 14 mars 2022, përmes formularit në vazhdim: https://bit.ly/3tUMWQH