Besim Dauti (Kryetar këshilli)

Mirvet Ramadani (nënkryetarë)

Mevludin Ibishi

Nexhati Lika

Abdulrijad Tahiri

Mexhait Shaini

Ali Pajaiti

Flori Asani

Orhan Kadri

Ariana Raman

Ilir Idrizi (pa të drejt vote)