*************************************************************************

_

*************************************************************************

 > Raporti 5 vjeçar 2011-2016 :

Untitled-421

 

> Raporti nga revizori i pamvarur – MK :
20130711_095903_001
20130711_095903_002


 > Raporti nga revizori i pamvarur – EN :

20130711_095903_003 20130711_095903_004


 

 > Raporti nga revizori i pamvarur – AL :

20130711_095903_005 20130711_095903_006

 


Untitled-2