Jo çdo herë ju keni mundësinë që të jeni vullnetarë dhe të jeni të inkuadruar në aktivitetet e FND DAUTI. Mirëpo ju mund të jeni pjesë e fondacionit nëpërmjet propozimit të ideve për programet dhe aktivitetet tona, të propozoni ide më kreative dhe të reja që duhet të kultivohen në shoqërinë tonë.

 

Mund të propozoni ide për të përmirësuar punën tonë dhe inkuadrimin ose përfshirjen e grupeve të caktuar në aktivitetet tona.

 

Idetë tuaja çdo herë do të jenë të mirëserdhura në Fondacionin DAUTI, mirëpo duke pasur mirëkuptim nga ana juaj se jo çdo ide apo propozim do të mund ta kanalizojmË për ta realizuar për shkak të shumë faktorëve, mirëpo çdo herë do ti shfrytëzojmë që në të ardhmen të jenë pjesë e strategjive afatgjate.

 

Idetë tuaja mund ti propozoni në emailin zyrtar: info@fondaciondauti.org apo direkt në zyrat e fondacionit.