Për tu bërë pjesë e Fondacionit DAUTI si vullnetarë dhe pjesë e ekipit është e nevojshme që ju të  përkrahni vizionin, mision dhe të dërgoni një letër interesimi për vullnetarë në FND Dauti dhe një biografi. Stafi i FND DAUTI do të ju informojë për mundësinë për tu përfshirë si vullnetarë në afat të shkurtër kohor.

 

Fondacioni DAUTI mvarësisht nga numri i të paraqiturve zakonisht pranon vullnetarë për periudha kohore kur implementon programet dhe aktivitetet.

 

Fondacioni DAUTI ofron mundësinë që vullnetarët ti inkuadron duke ju mundësuar që të propozojnë ide dhe të cilat në bazë të realizueshmërisë ti implementojë.

 

Të gjithë ata të cilët shprehin gatishmërinë dhe dëshirën për tu përfshirë do të inkuadrohen konformë ligjit për vullnetarizëm.

 

>> Ligji për vullnetarizëm në R.M <<