SHPALLJE PËR PUNË PRAKTIKE PËR STUDENT (INTERNSHIP STUDENTOR)

 

SHPALLJE PËR PUNË PRAKTIKE PËR STUDENT (INTERNSHIP STUDENTOR)

 

Fondacioni Albiz hap mundësi dhe perspektiva për studentët e Maqedonisë duke ofruar program për interniship studentore (punë praktikë për student) në hapësirat e kompanive donatore të Fondacionit Albiz për aplikuesit nga të gjithë universitetet publike dhe ato private.

Studentët për të aplikuar duhet t’i përmbushin kriteret në vijim:

  1. Të jenë studentë të rregullt;
  2. Të jenë studentë të vitit të dytë, tretë dhe të katërt

Fakultetet që do të kenë përparësi ne këtë konkurs janë:

  • Të gjitha drejtimet nga Fakultetet Ekonomike;
  • Fakulteti i Drejtësisë;
  • Fakulteti i Teknologjisë ushqimore dhe të ushqyerit;
  • Fakulteti i Shkencave kompjuterike;
  • Fakulteti i Makinerisë;
  • Fakulteti i Administrimit të Biznesit;

MËNYRA DHE AFATI I APLIKIMIT

Kliko në linkun në vijim, plotësoni formularin me të dhënat tuaja.

https://forms.gle/MV18oiQ4KrEEcUiQ7

Kohëzgjatja e punës praktike është nga 1 shatori deri më 29 shtator.

Kompensimi financiar për mbulimin e shpenzimeve për udhëtim dhe ushqim përcaktohet nga Fondacioni Albiz dhe do t’u transferohet studentëve në xhiro- llogarite e tyre.

Aplikimet bëhen në afatin vijues :

  • prej 08.2022 (e premte) deri më 26.08.2022 (e premte) deri në ora 15:00