Takim bashkëpunues mes Fondacionit ALBIZ dhe Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës
Ndërtimi i një të ardhme të ndritur! 
 
Fondacioni ALBIZ dhe Ministria e Arsimit dhe Shkencës janë të përkushtuar për bashkëpunim në krijimin dhe përmirësimin e kushteve në institucionet arsimore.
 
Takimi i i sotëm u fokusua në synimet afatgjate dhe hapat konkrete që do të ndërmerren për të ndikuar pozitivisht në të ardhmen e të rinjve tanë.
 
***
Градење на светла иднина! 
 
Фондација АЛБИЗ и Министерство за образование и наука се посветени на соработката во создавањето и подобрувањето на условите во образовните институции.
 
Денешниот состанок се фокусираше на долгорочните цели и конкретните чекори кои треба да се преземат за позитивно влијание врз иднината на нашата младина.