Investime me ndikim shoqëror në komunitetin e Tearcës: Tryeza produktive për zhvillim ekonomik dhe bashkëpunim biznes-komunë

 Dje realizuam një tryezë produktive me përfaqësues nga sektori i biznesit dhe Komuna e Tearcës / Општина Теарце në kuadër të projektit tonë për Investime me ndikim shoqëror në komunitete i përkrahur nga USAID North Macedonia. Diskutuam strategjitë për të nxitur zhvillimin ekonomik dhe për të krijuar mundësi të reja për komunitetin. Është gjithmon mirë ..

Kolegia Amra pjesëmarrëse në ngjarjen “Zërat tanë, tregimet tona” të organizuar nga Ambasada e SHBA në Maqedoninë e Veriut”

Yesterday our colleague Amra attended the “Our voices, our stories” a great networking event organized by U.S. Embassy North Macedonia, to celebrate women’s accomplishments and the crucial role they play in society. Ambassador Aggeler noted that the United States is fully committed to investing in women across the globe and that women need to make ..

Trajnim për të folurit në publik – Përgatitja e liderëve lokal për komunikim të suksesshëm dhe bashkëpunim

Gjatë muajit mars, mbi 30 liderë lokal nga komunat e Zhelinës, Bërvenicës dhe Sarajit, morën pjesë në trajnimin për Të folurit në publik. Ky trajnim do ju shërbejë liderëve për komunikim më të mirë me komunitetin ku jetojnë si dhe në bashkëpunimin e mëtutjeshëm me projektin tonë për Investime me ndikim shoqëror në komunitete i ..

TERMS OF REFERENCE for Liaison Officer

TERMS OF REFERENCE for Liaison Officer 1. Project Background Project title: Innovative digital municipal solutions in Municipality of Tetovo. Overall objective: Contribution to increased quality of living in Municipality of Tetovo through digitization of municipal services. Specific objective: Application of ICT solution for improving urban & inspectors’ municipal services. How to apply CV and the ..

Thirrje për Aplikime – Grante për Organizatat e Shoqërisë Civile

Thirrje për ndarje të granteve për organizatat e shoqërisë civile  Informacion për Thirrjen dhe mënyrën e aplikimit: https://bit.ly/3TjV0qr  Afati për aplikim: 15 prill 2023    Повик до граѓански организации за доделување на грантови!  Информации за Повикот и начинот на аплицирање: https://bit.ly/3Lq8j6I  Краен рок за аплицирање: 15 април 2023    Call for awarding grants to civil ..

Konkurs letrar “Mbrëmje poetike”

Në prag të Ditës Ndërkombëtare të poezisë, 21 mars, Fondacioni Albiz shpall konkurs letrar për poezi në kuadër të manifestimit “Mbrëmje poetike”. Kushtet për aplikim: Mosha prej 15 deri 29 vjet. Poezitë që konkurrojnë duhet të jenë origjinale të autorëve të rinj. Çdo plagjiaturë do të s’kualifikohet. Çdo autor mund të konkurrojë vetëm me një ..

Trajnim për Komunikim Efektiv: Përmirësimi i kapaciteteve të Liderëve lokal në Tearcë

Më 24 dhe 25 shkurt, liderët lokal të komunës të Tearcës morën pjesë në trajnimin për të folurit në publik. Ky trajnim do ju shërbejë liderëve për komunikim më të mirë me komunitetin ku jetojnë si dhe në bashkëpunimin e mëtutjeshëm me projektin tonë për Investime me ndikim shoqëror në komunitete i përkrahur nga USAID ..

Përvojat dhe Deklaratat e Bursistëve – Vazhdimi i Përkrahjes nga Fondacioni Albiz

Përkrahja nga Fondacioni Albiz vazhdon edhe pas studimeve. Ndiqni deklaratat e gjeneratës të XII-të të bursistëve si dhe bursistët e gjeneratave të kaluara dhe përvojat e tyre me Fondacionin.   Поддршката од Фондацијата Албиз продолжува и по завршувањето на студиите. Следете ги изјавите на XII-та генерација стипендисти, како и стипендисти од минатите генерации и нивните ..

Gjithësuksesi i Vitit 2022- Fondacioni Albiz në Veprim

Fondacioni Albiz gëzohet që mund të ndajë me ju një shkallë tërësore të arritjeve dhe aktiviteteve të zhvilluara në vitin 2022.   Фондацијата Албиз со задоволство споделува со вас целосна скала на достигнувања и активности развиени во 2022 година. &nbsp