Donacion për ndryshime pozitive në Universitetin “Nënë Tereza” në Shkup

 Jemi krenar të ndajmë lajmin e mrekullueshëm për një donacion të përfunduar me sukses në Universiteti “Nënë Tereza” në Shkup .

Drejtori i Fondacionit Albiz, z. Besir Dernjani, u mirëprit në një takim pune nga rektori z. Izet Zeqiri, ku u përmbyll me sukses renovimi i plotë i objektit B, falë një donacioni të jashtëzakonshëm me vlerë 120.000 EUR. 

Ky kontribut i shkëlqyeshëm është rezultat i bashkëpunimit dhe përkushtimit të kompanive si Alma M, Eftinija Impex dhe Tempo Profil 99. Ata kanë shfaqur një vizion të vërtetë dhe përgjegjësi shoqërore, duke investuar në infrastrukturën arsimore dhe duke kontribuar drejtpërdrejtë në formimin e një të ardhmeje të ndritshme.

Ne jemi të nderuar që të bëhemi dëshmitarë të këtij akti frymëzues, që thellon bashkëpunimin mes biznesit dhe arsimit. Kjo është një tregues i fuqishëm se kur bashkohen forcat, mund të ndërtojmë rrugën drejt një shoqërie më të zhvilluar dhe një arsimi më cilësor.

Faleminderit të gjithëve që kanë bërë të mundur këtë sukses dhe kanë ndihmuar në ndërtimin e një të ardhme të ndritshme për brezat që do të lëmë pas!

***

Со гордост ја споделуваме прекрасната вест за успешно завршената донација во Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје.

Директорот на Фондација Албиз, г. Бесир Дерњани, беше пречекан на работна средба од ректорот г. Изет Зеќири, каде што успешно заврши целосното реновирање на објектот Б, благодарение на извонредната донација вредна 120.000 евра.

Овој одличен придонес е резултат на соработката и посветеноста на компаниите како Алма М, Ефтинија Импекс и Темпо Профили 99. Тие покажаа вистинска визија и општествена одговорност, инвестирајќи во образовната инфраструктура и директно придонесувајќи за формирање на светла иднина.

Чест ни е што сме сведоци на овој инспиративен чин, кој ја продлабочува соработката помеѓу бизнисот и образованието. Ова е моќен показател дека кога ќе ги здружиме силите, можеме да го изградиме патот кон поразвиено општество и поквалитетно образование.

Им се заблагодаруваме на сите што го овозможија овој успех и помогнаа да се изгради светла иднина за генерациите што доаѓаат!